Nová príručka ochrany osobných údajov

Prejsť k novej príručke ochrany osobných údajov

Aktualizované znenia formulárov, bezpečnostných smerníc, poradne a videoškolení podľa nového zákona nájdete v našej novej on-line príručke ochrany osobných údajov.
Prejsť k novým vzorom...

Smernice a školenia pre ochranu údajov firmy

Vykonávacie predpisy k novému zákonu na ceste do zbierky

Ako sme si už písali v našich článkoch, novinkou, ktorá súvisí s novým zákonom o ochrane osobných údajov sú aj dve vyhlášky. Prvá, ktorá bude zaujímavou pre všetky budúce poverené zodpovedné osoby stanovuje podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby. Druhá, potrebná pre všetkých tých, ktorí si chcú vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu v súlade s novým zákonom, vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení. A práve dnes, 17. 6. 2013 došlo k ich konečnému schváleniu a obe tak cestujú do zbierky zákonov. Ich zverejnenie je tak už len otázkou najbližších dní.

On - line školenia ochrany osobných údajov

Šetrite svoj čas aj peniaze s našimi on - line internetovými školeniami

On-line internetové školenia sú modernou formou školení. Pre firmu znamenajú nemalé úspory času a nákladov. Prebiehajú podobne, ako školenia, na ktoré sme boli zvyknutí, s tým, že prezentácia sa on  - line zobrazuje na monitore a popri tom a prebieha výklad lektora. Vidíte aj počujete všetko tak, ako by ste boli osobne na školení.

Viac informácii k on-line školeniam...

Záznam z webinára k zmenám v zákone o ochrane osobných údajov

Dnes sa medzi deviatou a desiatou hodinou uskutočnil on-line webinár na tému zmeny v novom zákone o ochrane osobných údajov. Ďakujem všetkým zúčastneným za pozornosť a zároveň ďakujem za priaznivé ohlasy, ktorá od Vás dostávam e-mailom. Teší ma, že moja práca Vám aj naďalej prináša úžitok.

Aj preto som sa rozhodla, sprístupniť záznam z toho webinára pre všetkých záujemcov o túto problematiku. Webinár si môžete pozrieť na adrese nižšie, postačí ak vložíte Vaše meno a e-mail.

«Pozrieť si záznam webinára»

Teším sa na stretnutie pri ďalších webinároch k ochrane osobných údajov.

Bezplatný webinár k ochrane osobných údajov už v utorok

Včera, 28. mája 2013 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.

Preto sme pre Vás pripravili už budúci utorok (4. júna) v čase od 9:00 - do 10:00 úvodný on - line webinár k jeho zmenám v skratke úplne zdarma. Aby ste sa ho mohli zúčastniť potrebujete len počítač, pripojenie do internetu, slúchadla alebo reproduktory a hodinku času medzi deviatou a desiatou.

Okrem iného v zdarma webinári  sa dozviete:

 • S čím novým sa stretneme už v základných pojmoch
 • Ako vynoviť vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 • Čo pribudlo k povinnostiam prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov
 • Kedy môžeme kopírovať úradný doklad bez súhlasu dotknutej osoby
 • "3 stupne" v dokumentácii ochrany osobných údajov
 • Kedy poučiť pracovníka, ktorý bude spracúvať osobné údaje a aký záznam o tom budeme musieť vyhotoviť
 • O zodpovednej osobe, ktorá bude poverená až od 20 a viac oprávnených osôb, ale tentokrát už so skúškou
 • Novinky v povinnej registrácii
 • A koľko času budeme mať na to, aby sme zmeny zákona zvládli zaviesť do praxe.


Pozvánku s presným časom konania Vám doručíme na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri prihlásení.

Teším sa na stretnutie.

Úplné znenie nového zákona o ochrane osobných údajov

Úplné znenie nového zákona o ochrane osobných údajovPo tom, ako parlament schválil pripomienky prezidenta máme k dispozícii úplné znenie nového zákona o ochrane osobných údajov.

«Prevziať úplné znenie nového zákona o ochrane osobných údajov»

Zákon nadobudne účinnosť od 1. júla 2013.

Cloud computing a ochrana osobných údajov

cloud a spracúvanie osobných údajovCieľom tohto článku je načrtnúť úskalia, na ktoré by sme pri spracúvaní osobných údajov nemali zabudnúť, v prípade ak začneme využívať službu tzv. cloud computingu.
Najskôr snáď len v krátkosti, čo pod pojmom cloud computingu rozumieť. Odborných definícií nájdeme množstvo, my však v tomto prípade zostaneme verní len laickému vysvetleniu.
Cloud computing teda znamená využívať zdroje v oblasti informačných technológií, ktoré organizácia nevlastní, ale si ich prenajíma.
Prenajímateľ - poskytovateľ služby cloud computing:
- poskytne základné hardvérové zariadenia, ako sú napr. servery či dátové úložiská (v odbornej literatúre nájdeme pod skratkou IaaS) alebo
- sprístupnení softvér, ako napr. e-mailové aplikácie, aplikácie pre zdieľanie dokumentov a pod. (SaaS) alebo
- pre používanie sprístupní aplikácie pre vývoj a hosting (PaaS).
Službu cloudu využívame často prostredníctvom webového prehliadača a vďaka kvalitnému internetovému pripojeniu si často ani nemusíme uvedomovať, že aplikácia nebeží priamo na našom počítači, ale je zinštalovaná na technickom zariadení stovky kilometrov vzdialenom. 

Pár malých príkladov:
 • e-mailová schránka, cez ktorú bežne komunikujeme so svetom; v priečinku si obvykle uchovávame aj kópie prijatých a odoslaných e-mailov pre prípad "keby niečo"
 • systém e-learningového vzdelávania, ktorý obsahuje osobné údaje našich pracovníkov
 • systémy online rezervácií, kde si naši klienti môžu "zabookovať" pobyt u nás
 • bežná prevádzka webov,
 • úložiská pre dokumenty, ktoré používame tak, aby k nim mali prístup  aj ostatní naši kolegovia z práce. Pričom dokumentami sú často zmluvy a celkovo nerozlišujeme, či obsahujú osobné údaje alebo nie.

 

Pri vypracovávaní bezpečnostnej dokumentácie alebo pri samotnom dohliadaní nad ochranou osobných údajov z pozície zodpovednej osoby si tak mnohokrát ani neuvedomíme, že pomocou cloud computingu (ďalej len ako cloud) spracúvame aj osobné údaje a že tento spôsob manipulácie s nimi by preto mal byť minimálne v dokumentácii premietnutý.

Takže prečo vlastne? Odpovedí nájdeme v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov hneď viac.

Čítať ďalej...

Strana 1 z 3

<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 Ďalší > Koniec >>

Potrebujete sa rýchlo zorientovať v povinnostiach zákona o ochrane osobných údajov?

Vypracujeme pre Vás analýzu základných povinností zákona 428/2002 Z. z.

 • Nič Vás to nebude stáť,
 • ušetríme Váš čas,
 • pomôžeme vyvarovať sa porušeniam zákona o ochrane osobných údajov
 • a navrhneme spôsob prijateľného riešenia.
 • Čítať viac...
Real Time Web Analytics